شقایق

زنبیل جابجایی بوکمارک

google bookmark گوگل بوکمارک

آیا شده که بخواهید صفحات مورد علاقه تان را که لیست کرده اید همه جا همراهتان داشته باشید؟ همراه داشتن bookmark مرورگرتان با وجود GoogleBookmark مثل آبخوردن است حتما امتحان کنید. (اینجا)