شقایق

عکسهای دفتر مجلل گوگل در زوریخ

عکسهایی از دفتر شرکت گوگل در زوریخ رو براتون میزارم که واقعا دیدنی هستند و اگر مثل من عاشق گوگل باشید که چه بهتر!

راهروی ورودی دفتر، نام گوگل را با گل تزیین کرده اند:

 

دفتر کار گوگل در زوریخ google office

 

اتاقهای مخصوص ماساژ برای رفع خستگی ناشی از کار:

 

دفتر کار گوگل در زوریخ google office

 

دفتر کار گوگل در زوریخ google office

 

دفتر ملاقاتهای کاری به سبک خانه های اسکیمویی:

 

دفتر کار گوگل در زوریخ google office

 

دفتر کار گوگل در زوریخ google office

 

دفتر رسیدگی به کارهای روزانه:

 

دفتر کار گوگل در زوریخ google office

 

سالن ورزش کارکنان گوگل در دفتر زوریخ:

 

دفتر کار گوگل در زوریخ google office