شقایق

همیشه ظاهر کیک مانند طعم آن مطلوب نیست

 نظرتون راجع به این عکس چیه؟

کیک آشپزی هنر

این عکس واقعا عکس یک دست کنده شده نیست که موشهای صحرایی گرسنه دورش جمع شدن این دست و موشها همگی کیکهای خوشمزه ای هستند که با مربای توت فرنگی و آلبالو و آناناس و خامه فراوون درست شدن این یعنی هنر آشپزی.

کیک آشپزی هنر

کیک آشپزی هنر

کیک آشپزی هنر

کیک آشپزی هنر

کیک آشپزی هنر

کیک آشپزی هنر

کیک آشپزی هنر