شقایق

باربی متعلق به کیست؟

barbie bratz باربی براتز

دو کمپانی بزرگ عروسک سازی جهان، بر سر مالکیت عروسک باربی به دادگاه رفتند. شرکت " Mattel " غول عروسک سازی آمریکا و جهان حق فروش عروسک های باربی به ویژه نوع پر طرفدار آن یعنی " Bratz " را متعلق به خود دانسته و این در حالیست که رقیب او یعنی شرکت " M G A " در حال فروش این عروسکهاست. شرکت " Mattel " در دادگاه توضیح داد: شخصیتهای باربی توسط کارمند سابق این شرکت و در زمانی که وی هنوز در استخدام ما بود خلق شدند. در همین راستا شرکت " Mattel " از رقیب خود شرکت سرگرمی " M G A " خواست که فروش محصولات " Bratz " را متوقف کند. اما مسئولان شرکت سرگرمی " M G A " تصریح کردند که طراحی Bratz  به هیچ وجه به شرکت " Mattel " تعلق ندارد.