شقایق

پاورقی شماره 1111... !

 

سلام علیکم خذمط همراهان وبلاگی.

آخه چرا شما با گوگل مشکل داری؟!! میخوام راجع به همش بنویسم حالا همش هم نشد یکمش هی میگه تو دختری چیکار گوگل و فایر فاکس داری راجع به دوست پ.. رم بنویسم حله ؟ اگر ناراحتی پای نظرت ننویس "خصوصی" ! با صد تا اسم میای کامنت میزاری! خب اینکاره جون انگار یه چیزی به اسم IP هم وجود داره ها 10 تا کامنت با یه IP ؟!!!! چقدر وقت گذاشتی 10 تا متن جداجدا برای ابراز وجودت خلق کردی ؟؟ اگر به جای شقایق اسمم عبدالمطلطل بود میشد راجع به گوگل و فایر فاکس بنویسم؟ یادم باشه راجع به IP هم بنویسم به اطلاعاتت اضافه شه! (ببخشید خشن بود مخلوط کنم راه افتاده بود حسابی قاطی کرده بودم)