شقایق

جکوزی مرغی

 قرار نیست همیشه ما آدما از وان و جکوزی استفاده  کنیم. گاهی مرغها هم به این تفریحات سالم نیاز دارن حالا اگر کلشون هم کنده شده بود خیالی نیست.

جکوزی مرغها